Substitučná liečba

Primeranou substitučnou terapiou pomáhame ženám prekonávať ťažkosti pred a postmenopauzálneho obdobia. Poslednou menštruáciou v živote ženy nastupuje postmenopauza (prechod).

Ženy v tomto období života sú ohrozené, a to hlavne patologickými zlomeninami stehenných kostí z postupného odvápňovania, vysokým krvným tlakom, cukrovkou, poruchami spánku, bolesťami hlavy, obezitou, cievnymi poruchami, návalmi tepla, psychickými zmenami atd. Substitučná liečba výrazne zvyšuje kvalitu tejto fázy života. Žena si žije plnohodnotný a kvalitný život.

Negatívnym účinkom hormonálnej substitučnej terapie sa vo svojej diplomovej práci venovala MUDr. Petra Polievková.