Sonografia 3D a 4D

Zdravotnícke zariadenie disponuje možnosťou vlastnej sonografickej diagnostiky, čo zvyšuje komfort, rýchlosť a kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti ako v gynekologickej , tak i prenatálnej oblasti u budúcich mamičiek. Sonografické záznamy dokážeme na želanie pacientky nahrať na CD alebo VHS.

Sonografické zobrazenie plodu technikou 3 D a 4 D vytvára plastický ,hĺbkový obraz plodu v ktoromkoľvek štádiu vnútromaternicového vývoja. Vytvorenie obrazu je čiastočne limitované polohou plodu a množstvom plodovej vody pred zobrazovanou časťou plodu. Optimálne sa touto technikou zobrazujú plody vo veku od 20. do 30.týždňa gravidity. Sonografia 3 D a 4 D nenahrádza 2 D klasickú sonografiu, ale ju len vo vyšetrení dopĺňa. Sonografické obrazy nahrávame na DVD, alebo VHS nosiče. Dĺžka nahrávky trvá priemerne 30 minút. Vyšetrenie zrealizujeme po osobnom ,alebo telefonickom dohovore- denne. Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami. Cena vyšetrenia je 40.- €.


   
sono
   
sono
   
sono
   
sono