MUDr. Stanislav Polievka

MUDr. Stanislav Polievka sa narodil v roku 1951 v Michalovciach. V roku 1975 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Svoju profesnú kariéru začal ako sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Rimavská Sobota.V roku 1979 absolvoval atestáciu I. stupňa a v roku 1987 atestáciu II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V roku 1991-92 pôsobil aj ako primár oddelenia. V rimavskosobotskej nemocnici bol námestníkom riaditeľa a neskôr riaditeľom nemocnice, v ktorej pracoval až do roku 1993. V čase od r.1981-1985 pracoval na Lekárskej fakulte v Sousse (Tunisko).V roku 1998 absolvoval skúšku z gynekologickej sonografie a v roku 2000 atestáciu v odbore pediatrická gynekológia.

Od roku 1993 až dodnes vykonáva súkromnú gynekologickú prax. Je zakladateľom spoločnosti KASTAMED, ktorá postavila moderné zdravotnícke neštátne zariadenie rovnakého názvu. Dnes sa podieľa, okrem úspešnej zdravotníckej praxe, na výstavbe gynekologickej kliniky v tomto zariadení. Je ženatý a má 2 dospelé dcéry, lekárky.