MUDr. Katarína Polievková

MUDr. Katarína Polievková sa narodila v roku 1953 na východe Slovenska vo Vranove nad Topľou. V roku 1973 ukončila gymnázium v Humennom a v roku 1978 Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, odbor stomatológia. V roku 1986 urobila atestáciu I. stupňa v odbore stomatológia.

 


Od roku 1978 pracovala na stomatologickom oddelení NsP Rimavská Sobota. Od roku 1995 vykonáva súkromnú stomatologickú prax. Katarína Polievková je vydatá a má dve dospelé dcéry.